Branddetectie: Voel je veilig

U wilt er niet aan denken dat de veiligheid van uw gezin, klanten, medewerkers en/of uzelf in gevaar komt of dat al uw kostbare bezittingen bij een brand verloren gaan. Een tijdige signalering van een beginnende brand is dan ook van onschatbaar belang. Door het installeren van een brandbeveiligingssysteem wordt u door een brandalarm op tijd gewaarschuwd wanneer er brand uitbreekt.

Aanpassing wetgeving

Vanaf 1 januari 2020 verplicht de overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen. De rookmelders moeten voldoen aan verschillende criteria:

Gecertificeerd branddetectiebedrijf

Bij een uitslaande brand is iedere seconde van levensbelang. Daarom zijn er zeer strenge regels en eisen gesteld aan een brandalarm. Brandmeldinstallaties mogen alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door gecertificeerde BOSEC branddetectiebedrijven.

Doormelding

Wanneer een brandmelding binnenkomt op onze meldkamer, wordt direct contact opgenomen met u of uw contactpersonen en – indien nodig – worden de hulpdiensten gealarmeerd. Onze centralisten zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig met uw veiligheid.

Wilt u meer informatie?