Ontdek acties

Bedrijfspand

Omdat ieder gebouw een andere gebruiksfunctie, afmetingen en kenmerken heeft en dus een ander risico, moet er van ieder gebouw apart worden bekeken waar de installatie aan moet voldoen.

Bedrijfspand

U wilt er niet aan denken dat de veiligheid van uw gasten, medewerkers en uzelf in gevaar komt of dat al uw kostbare bezittingen bij een brand verloren gaan. Een tijdige signalering van een beginnende brand is dan ook van onschatbaar belang. Door het installeren van een brandbeveiligingssysteem wordt u (of de brandweer) door een brandalarm op tijd gewaarschuwd wanneer er brand uitbreekt.

Gecertificeerd branddetectiebedrijf

Bij een uitslaande brand is iedere seconde van levensbelang. Daarom zijn er zeer strenge regels en eisen gesteld aan een brandalarm, die zijn bepaald in de NEN2535-norm. Brandmeldinstallaties mogen alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door gecertificeerde Borg branddetectiebedrijven.

Brandbeveiliging voor uw bedrijf

BMC2

Brandmeldinstallaties

Bij het aanleggen van brandmeldinstallaties moet eerst een programma van eisen (PvE) worden opgesteld. Dit verzorgen wij graag voor u. Omdat ieder gebouw een andere gebruiksfunctie, afmetingen en kenmerken heeft en dus een ander risico, moet er van ieder gebouw apart worden bekeken waar de installatie aan moet voldoen. Dit wordt in samenwerking met de eisende partij gedaan. Dit kan zowel de brandweer, eigenaar als de verzekering zijn.

Als het PvE is goedgekeurd, kan de brandmeldinstallatie geïnstalleerd en onderhouden worden. Na installatie kunt u een NCP-certificaat ontvangen. Dit is het kwaliteitsbewijs dat uw brandalarm is aangelegd door een gecertificeerd Borg branddetectiebedrijf en aan alle wettelijke bepalingen voldoet.

Beheerder brandmeldinstallatie

Beschikt uw bedrijf over een brandmeldinstallatie (of ontruimingsinstallatie), dan bent u verplicht conform de NEN2654-1om deze maandelijks te controleren en die controles nauwgezet bij te houden. U kunt ervoor kiezen om deze verantwoordelijke taak uit te besteden, zodat u er geen omkijken naar heeft. Wij nemen u deze zorg graag uit handen. Lees meer over het uitbesteden van de beheerstaken. Houdt u het beheer liever in eigen huis, dan staan wij u eveneens vakkundig bij. Met onze opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie heeft u in twee dagen de professionele beheerder die u nodig heeft.

Doormelding

Brandmeldinstallaties worden rechtstreeks op de meldkamer van de brandweer aangesloten, indien dit zo in het PvE is geëist. Wanneer dit geen eis is, kan uw brandalarm ook doormelden naar onze meldkamer voor storingen (en/of brand). Indien u een onderhouds- en servicecontract afsluit, wordt er binnen 24 uur gestart met het verhelpen van de storing.

Offerte

Vraag hier uw offerte aan.