Een vergunde onderneming voor alarmsystemen

Waarom heb je een vergunning nodig? Hoe verkrijg je zo’n vergunning?
Lees er alles over in onze blog. 

Wist je dat wanneer je een alarmsysteem wilt aanschaffen, je verplicht bent om dit te laten plaatsen door een vergunde onderneming?

Sinds de wet van Tobback, ben je als klant verplicht om beroep te doen op een vergunde onderneming om een alarmsysteem te plaatsen. Om vergund te zijn, dien je een procedure te doorlopen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en moet je voldoen aan heel wat voorwaarden. Zo wil het MBZ ervoor zorgen dat een alarmsystemen door vakmensen wordt geplaatst en er een duidelijk wettelijk kader is. 

Voorwaarden

Één van de voorwaarden is dat ons personeel over de nodige certificaten moet beschikken, zowel onze technici, de conceptmakers als leidinggevende. Deze certificaten verkrijgen ze na het volgen van een verplichte opleiding met examen. Wanneer ze geslaagd zijn, ontvangen ze een identificatiekaart die ze altijd bij zich moeten dragen. Elke 5 jaar dienen ze bovendien verplicht een bijscholing te volgen.

Ook worden alle medewerker grondig gescreend, dienen ze steeds te beschikken over een blanco strafregister en moeten ze voldoen aan verschillende persoonsvoorwaarden, zoals:

  • Niet veroordeeld zijn tot enige criminele of correctionele straf
  • Minstens 18 jaar zijn
  • Beantwoorden aan het “goed” profiel, zoals bedoeld in artikel 64
  • Niet geschrapt zijn uit het rijksregister
  • Cumulatieverbod met functies zoals inlichtingdienst, privédetective, …

Zo ben je zeker dat jouw veiligheid in handen is van betrouwbare en kundige personen.

Daarnaast moeten we onder andere beschikken over een 24/7 storingsdienst en mogen we niet in strijd zijn met de fiscale en sociale wetgeving. Ook onze technische uitrusting moet in orde zijn en hier dient bijkomend een keuringsverslag voor ingediend worden.  

Uiteraard heb je als vergund onderneming ook heel wat plichten en kunnen er sancties opgelegd worden indien de uitvoeringsbesluiten niet worden nageleefd of er niet voldaan wordt aan de vegunnings-, en persoonsvoorwaarden. Deze plichten worden gecontroleerd door diverse instanties. 

Neem contact met ons op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.